Tin tức

Thủ tục phát hành hóa đơn đối với Doanh nghiệp

Thủ tục phát hành hóa đơn đối với thành lập doanh nghiệp mới theo điều 8 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định : Đối tượng được dặt in hóa đơn GTGT: là những DN kê khai thuế GTGT theo  phương pháp khấu trừ BƯỚC 1 : LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ : – Trước khi đặt in hóa […]