Tin tức

Kê khai sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì bị xử phạt như thế nào?

Trong một số tình huống không mong muốn, kế toán doanh nghiệp có thể thực hiện kê khai sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Dù đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử chất lượng, dễ sử dụng để có thể thực hiện nghiệp vụ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tốt nhất, tuy nhiên, sai sót đôi khi vẫn có thể xảy ra. Vậy khi phạm lỗi kê khai sai thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt như thế nào? Mức phạt cụ thể ra sao?

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư Số: 10 /2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2014 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2014 thay thế Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 đã quy định cụ thể về hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hoá đơn) cho cơ quan thuế:

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, theo quy định.

– Ngoài bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân phải lập và gửi lại cơ quan thuế các thông báo, báo cáo đúng quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo thì không bị xử phạt.

báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Như vậy, từ những căn cứ pháp luật trên thì có thể rút ra kết luận về mức xử phạt đối với hành vi kê khai sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau:

1. Doanh nghiệp lập lại trong thời hạn quy định thì không bị xử phạt.

2. Doanh nghiệp lập sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và lập lại sau khi hết hạn nộp thông báo thì phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng

Có thể thấy, các mức xử phạt đối với hành vi lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sai thì sẽ bị xử phạt rất nghiêm khắc, để tránh tình trạng mắc phải lỗi sai, các doanh nghiệp cần phải thực hiện việc rà soát báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thật kỹ, tra kỹ các lỗi sai thường gặp khi lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn để từ đó có thể triển khai thực hiện lập báo cáo một cách tốt nhất.

Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đều đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Với hóa đơn điện tử thì được chia thành hai loại là hóa đơn điện tử có mã và hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì doanh nghiệp không cần phải thực hiện việc kê khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, còn đối với hóa đơn điện tử không có mã thì doanh nghiệp vẫn phải thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng như quy định.

Ghi nhớ công thức cách tính thuế TNCN đơn giản 

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT mới nhất

Bên cạnh đó, thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn được quy định là ngày 01/11/2020. Do đó, các doanh nghiệp cần phải khẩn trương triển khai thực hiện, tránh tình trạng bị thụ động trong việc chuyển đổi.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp giải mã được vướng mắc về mức xử phạt đối với hành vi kê khai sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, các mức phạt cụ thể về việc chuyển đổi sang báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần hữu ích vào công việc thực tiễn mà các kế toán phải làm hiện nay.