Ẩm thực Tin tức

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT mới nhất

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn là một loại chứng từ xác nhận việc hóa đơn giá trị gia tăng đã lập trước đó có sai sót về nội dung và việc hủy bỏ hiệu lực của hóa đơn đã lập sai.
Cách xử lý hoá đơn GTGT viết sai
– Trường hợp thứ nhất: Hóa đơn đã lập nhưng chưa giao cho người mua
Đối với trường hợp này, hóa đơn đã lập nhưng chưa xé khỏi cuống, chưa giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ thì, nếu một trong các bên phát hiện việc hóa đơn lập sai thì người bán sẽ gạch chéo và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
– Trường hợp thứ 2: Đối với hóa đơn đã lập, đã xé khỏi cuống và đã giao cho người mua hàng hoá/dịch vụ, nhưng bên bán chưa giao hàng hóa hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế. Thì, nếu phát hiện sai sót hóa đơn này phải hủy bỏ. Người bán và người mua sẽ tiến hành lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai này. Trong biên bản thu hồi hóa đơn cần phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán tiến hành gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

– Trường hợp thứ 3: Đối với trường hợp hóa đơn đã lập, đã xé khỏi cuống và đã giao cho người mua hàng hoá/dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót. Thì, người bán và người mua phải tiến hành lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót
Những trường hợp nào phải huỷ, thu hồi lại hoá đơn?
Doanh nghiệp phải tiến hành hủy, thu hồi lại hóa đơn đối với các trường hợp cụ thể sau đây:
– Hóa đơn doanh nghiệp đặt in bị in sai, đặt in trùng, đặt in thừa thì cần phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.
– Đối với các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán thì sẽ được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.
– Đối với các loại hóa đơn chưa lập nhưng lại là vật chứng của các vụ án thì doanh nghiệp không được phép hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, mẫu biên bản thu hồi hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất cũng đã có đầy đủ các nội dung bắt buộc giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng triển khai thực hiện, điền đầy đủ thông tin bắt buộc phải có trên mẫu hóa đơn.
Với những chia sẻ trên, hy vọng đã cung cấp những thông tin hữu ích đến với bạn đọc, là tài liệu quan trọng cho công việc thực tế tại các doanh nghiệp hiện nay.

https://lichnghile.com/thu-tuc-phat-hanh-hoa-don-doi-voi-doanh-nghiep/

https://lichnghile.com/nop-thue-dien-tu-khac-nhau-giua-thu-thong-thuong-va-247/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *